Đào Văn Hội (1905 - 1978)

 


Anh Hùng Kháng Pháp Miền Nam - 680 Ko -
Ba Nhà Chí Sĩ Họ Phan : Phan Đình Phùng - Phan Chu Trinh - Phan Bội Châu - 532 Ko -
Bí Quyết Thành Công - 94628 Ko -
Danh Nhân Nước Nhà - 844 Ko -
Gió Bụi Quan Tường - 1212 Ko -
Mười Lăm Năm Đèn Sách - 708 Ko -
Niên Thiếu Anh Hùng - 580 Ko -
Ông Hóng - 2740 Ko -
Phi Âu Ký Sự - 764 Ko -
Phong Tục Miền Năm Qua Mấy Vần Ca Dao - 292 Ko -
Tân An Ngày Xưa - 432 Ko -
Tiểu Sử Helen Keller - 652 Ko -
Truyền Kỳ Đối Chiếu - 1024 Ko -
Từ Điển Hỏi Ngã - 187374 Ko -
Việt Nam Cộng Hòa - Tổ Chức Chánh Trị, Hành Chánh, Tư Pháp Và Tài Chánh - 104739 Ko -Chúng tôi đang tìm lại các sách đã xuất bản dưới đây :

     - Quý đọc giả nào có thể, xin gửi giùm về Thư Viện

     - Xin chân thành tri ân

- Điều Lệ về Sổ Công nho thôn xã Nam Kỳ (Việt Pháp) - Recueil de textes réglementant les Budgets communaux en Cochinchine 1938
- Công việc làng (Phận sự Chánh lục bệ, Hương quản, xã trưởng, hương thân, hương hào) 1941
- Nam Kỳ danh nhân (sau đổi là Danh Nhân Nước Nhà) 1943
- Từ điển dấu hỏi dấu ngã  
- Danh từ kinh tế và tài chánh (Việt Pháp) - Lex. des termes économiques et financiers 1952
- Ba nhà chí sĩ họ Phan (Phan Đình Phùng, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu) 1955
- Việt Nam Cộng Hòa : tổ chức hành chánh, tư pháp và tài chánh 1959
- Lịch trình hành chánh Nam Phần 1961
- Phong tục miền Nam qua mấy vần ca dao (Nhượng bản quyền cho Bộ Thông tin) 1962
- Anh hùng kháng Pháp miền Nam (Nhượng bản quyền cho Phủ QVK & ĐTVH)  
- Hồi ký của Đức Đạt Lai Lạt Ma : Quốc thổ và Quốc dân tôi (Mémoire du Dalai Lama : "Ma terre et mon peuple") - Khai Trí xuất bản 1970
- Zadig hay là Định mạng (Zadig ou le Destin) - Sống Mới xuất bản 1970
- Tân An ngày xưa 1972
- Bí quyết thành công (Les lois du succès) - Thanh Tân xuất bản 1973
- Truyền kỳ đối chiếu  
- Niên thiếu anh hùng (truyện ngắn)  
- Thử nhận xét về Truyện Kiều và Lục Vân Tiên