Vì lý do kỹ thuật (tài chánh), tên miền tieulun.hopto.org không còn nữa TVTL đã đổi sang tên miền tieulun.hd.free.fr Quý Đọc Giả có thể tiếp tục truy cập với https://tieulun.hd.free.fr