Rất nhiều sách đã bị Mega.nz xóa mất.

Chúng tôi đang ra công từ từ đăng lại tất cả các sách. Hiện đã đăng lại : từ 10/11/2016 đến 31/03/2019

TVTL