Ông Nguyễn Minh Điền tìm liên lạc với ông Bùi Đắc Huy Chương, trước kia sinh sống tại Cần Thơ.

Quý vị nào có được tin tức về ông Bùi Đắc Huy Chương xin vui lòng liên lạc với Thư Viện qua hộp thơ.

 

Xin chân thành tri ân.