Số Sách : 3
2006-03-11
Người Về Từ Nghìn Trùng

Link mega

Link mediafire
Yến Nhi Truyện Dài 652 Ko
2003-11-10
Tinh Cầu Ảo Ảnh

Link mega

Link mediafire
Yên Nhi Truyện Dài 844 Ko
2008-12-10 Ngọn Nến Trong Đêm

Link mega

Link mediafire
Yến Nhi Truyện Ngắn 144 Ko