Số Sách : 1
2019-01-12
Dữ Liệu Lớn Cuộc Cách Mạng Sẽ Làm Thay Đổi Cách Chúng Ta Sống, Làm Việc Và Tư Duy

mega

mediafire


Báo Lỗi mega

Báo Lỗi mediafire
Viktor Mayer-Schonberger - Kenneth Cukier Khoa Học 4428 Ko