Số Sách : 14
2005-01-30
Ánh Mắt Yêu Thương

Link mega

Link mediafire
Nguyễn Thị Phi Oanh Truyện Dài 632 Ko
2006-05-31
Duyên Xuân

Link mega

Link mediafire
Nguyễn Thị Phi Oanh Truyện Dài 716 Ko
2017-02-09
Giọt Sầu Dĩ Vãng

Link mega

Link mediafire
Nguyễn Thị Phi Oanh Truyện Dài 808 Ko
2003-11-05
Không Dễ Gì Quên

Link mega

Link mediafire
Nguyễn Thị Phi Oanh Truyện Dài 612 Ko
2006-12-14
Lệ Đắng Môi Em

Link mega

Link mediafire
Nguyễn Thị Phi Oanh Truyện Dài 876 Ko
2002-11-14
Lối Mòn Rêu Phủ

Link mega

Link mediafire
Nguyễn Thị Phi Oanh Truyện Dài 732 Ko
2016-12-31
Lửa Tình

Link mega

Link mediafire
Nguyễn Thị Phi Oanh Truyện Dài 1136 Ko
2009-05-05
Lục Bình Tím

Link mega

Link mediafire
Nguyễn Thị Phi Oanh Truyện Dài 296 Ko
2017-02-09
Mối Tình Thứ Nhất

Link mega

Link mediafire
Nguyễn Thị Phi Oanh Truyện Dài 832 Ko
2008-11-28
Một Mùa Thu Trước ... Mỗi Hoàng Hôn

Link mega

Link mediafire
Nguyễn Thị Phi Oanh Truyện Dài 328 Ko
2017-02-09
Một Thoáng Hương Xưa

Link mega

Link mediafire
Nguyễn Thị Phi Oanh Truyện Dài 880 Ko
2003-11-06
Một Thời Vụng Dại

Link mega

Link mediafire
Nguyễn Thị Phi Oanh Truyện Dài 1012 Ko
2005-02-27
Nắng Hồng Soi Mắt Em

Link mega

Link mediafire
Nguyễn Thị Phi Oanh Truyện Dài 768 Ko
2016-12-31
Xin Hãy Chờ Nhau

Link mega

Link mediafire
Nguyễn Thị Phi Oanh Truyện Dài 1220 Ko