Số Sách : 3
2019-07-06
Các Cuộc Thương Lượng Lê Đức Thọ - Kissinger Tại Paris

Link mega

Link mediafire
Lưu Văn Lợi - Nguyễn Anh Vũ Sách "Đỏ" 2888 Ko
2019-07-06
Tiếp Xúc Bí Mật Việt Nam - Hoa Kỳ Trước Hội Nghị Paris

Link mega

Link mediafire
Lưu Văn Lợi - Nguyễn Anh Vũ Sách "Đỏ" 1144 Ko
2017-02-26
Tiếp Xúc Bí Mật Việt Nam - Hoa Kỳ Trước Hội Nghị Paris

Link mega

Link mediafire
Lưu Văn Lợi - Nguyễn Anh Vũ Lịch Sử 1300 Ko