Số Sách : 4
2021-04-03
Chí Trượng Phu Tập 1

Link mega

Link mediafire
Đại Tá Lê Hải Văn Hóa 9120 Ko
2021-04-03
Chí Trượng Phu Tập 2

Link mega

Link mediafire
Đại Tá Lê Hải Văn Hóa 8192 Ko
2016-09-20
F-8 Crusader VS Mig-17 - Viet Nam 1965-1972

Link mega

Link mediafire
Đại Tá Lê Hải Hồi Ký 1212 Ko
2017-02-27
Phi Công Tiêm Kích

Link mega

Link mediafire
Lê Hải Hồi Ký 1212 Ko