Số Sách : 2
2003-11-06
Quá Khứ Trong Tôi

Link mega

Link mediafire
Khanh Thy Truyện Dài 568 Ko
2003-11-10
Tình Thu Say Đắm

Link mega

Link mediafire
Khanh Thy Truyện Dài 644 Ko