Số Sách : 3
2007-04-18
36 Kế Nhân Hòa 1/3

Link mega

Link mediafire
Hòa Sự Truyện Dài 604 Ko
2007-04-18
36 Kế Nhân Hòa 2/3

Link mega

Link mediafire
Hòa Sự Truyện Dài 620 Ko
2007-04-18
36 Kế Nhân Hòa 3/3

Link mega

Link mediafire
Hòa Sự Truyện Dài 424 Ko