Số Sách : 5
2017-04-16
Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế Trong Các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Dịch Vụ

Link mega

Link mediafire
Hà Văn Hội Kinh Tế 8340 Ko
2017-04-14
Quản Trị Học Những Vấn Đề Cơ Bản Tập 1

Link mega

Link mediafire
Hà Văn Hội Kinh Tế 9776 Ko
2017-04-14
Quản Trị Học Những Vấn Đề Cơ Bản Tập 2

Link mega

Link mediafire
Hà Văn Hội Kinh Tế 10308 Ko
2017-04-14
Quản Trị Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp Tập 1

Link mega

Link mediafire
Hà Văn Hội Kinh Tế 9908 Ko
2017-04-14
Quản Trị Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp Tập 2

Link mega

Link mediafire
Hà Văn Hội Kinh Tế 12312 Ko