Số Sách : 1
2023-05-26
Giáo Trình Một Số Ứng Dụng Mạng Nơron Xây Dựng Mô Hình Nhận Dạng Và Dự Báo

mega

mediafire


Báo Lỗi mega

Báo Lỗi mediafire
Đinh Văn Nhượng Giáo Trình 9596 Ko