Thư Viện Tiếu Lùn được đại trùng tu. Từ ngày 15/8/2016 đến nay, đã thu thập được gần 15.000 quyển sách các loại. Và cũng tính từ ngày 15/8/2016, có hơn 105.000 lượt truy cập, hàng trăm quyển sách được cập nhật hàng tuần, với hàng trăm giờ làm việc không công của anh em chúng tôi.

Khả năng kinh tế hạn hẹp, chúng tôi không thể duy trì lâu dài công việc phục vụ Quý Độc Giả. Xin tiếp sức với chúng tôi cùng xây dựng lâu dài Thư Viện Tiếu Lùn.

Xin chân thành tri ân

TVTL