Thư Viện Tiếu Lùn được đại trùng tu. Từ ngày 15/8/2016 đến nay, đã thu thập được gần 20.000 quyển sách các loại. Và cũng tính từ ngày 15/8/2016, có hơn 116.000 lượt truy cập, hàng trăm quyển sách được cập nhật hàng tuần, với hàng trăm giờ làm việc không công của anh em chúng tôi.

Khả năng kinh tế hạn hẹp, chúng tôi không thể duy trì lâu dài công việc phục vụ Quý Độc Giả. Xin ủng hộ chúng tôi, tùy lòng hảo tâm

Xin chân thành tri ân

TVTL