Thư Viện Tiếu Lùn đang được đại trùng tu. Chúng tôi đang đưa lên một số lớn sách xưa được thu thập qua các website.

Hiện chúng tôi còn khoảng 300-400 quyển sách sẽ được từ từ đưa lên Thư Viện.

Số sách hiện tại được upload qua Mediafire đã chiếm dung lượng 62 Go.

 

Thư Viện Tiếu Lùn cần đến sự giúp đỡ của Quý Đọc Giả

Xin Quý Đọc Giả vui lòng đăng ký qua link này : https://mfi.re/?bq7m8fo, mỗi người một account Mediafire (free - miễn phí) để Thư Viện Tiếu Lùn có được thêm dung lượng upload các sách nhầm phục vụ Quý Đọc Giả nhiều hơn nữa. Xin chân thành cám ơn.

For everyone that signs up using this referral link https://mfi.re/?bq7m8fo, we'll get 1GB, (up to 32GB) - Thanks in advance - Best regards.